• ربات نرم پوشیدنی پنوماتیک توانبخشی دست اختراع شد
  • فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی
  • رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، همکاری با شبکه ملی توانبخشی کشور را اعلام کرد
  • معاون اجتماعی وزیر بهداشت: شبکه ملی توانبخشی ، پیام و صدای بیماران را به گوش مسئولان می رساند
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی