آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3550 | کل بازدید : 365108 
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
منو اصلی
 
فرم ثبت نام دانشجویان برای جشن دانش آموختگی

1-هزینه ثبت نام برای هردانشجو مبلغ 300000 (سیصد هزار) ریال ، می باشد.

2 -هزینه موردنظرمی بایست به شماره حساب 2178469001005،شماره شناسه 16471537 ،بانک ملی به نام معاونت دانشجویی،فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی واریزگردد.

3-شماره پیگیری روی فیش را به سامانه پیامکی امورفرهنگی به شماره 500010008000630 پیامک نمایید

4-اصل فیش رادراسرع وقت (حداکثرتاروزجشن)به امورفرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ارائه نمایید.

5-درصورتیکه برای شرکت درمراسم دارای همراه می باشید(حداکثردوهمراه).بابت هرهمراه می بایست مبلغ 200000 (دویست هزار) ریال پرداخت گردد.

6-درصورت نیازبه کسب اطلاعات بیشترباشماره 22180020 ،اداره فرهنگی تماس حاصل فرمایید.

7-تمامی دانشجویانی که درجشن فارغ التحصیلی شرکت می کنند به عضویت کانون دانش آموختگان دانشگاه درخواهندآمد.

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی
*
جنسیت
نام پدر *
رشته تحصیلی *
مقطع تحصیلی *
شماره دانشجویی *
تاریخ تولد
*
تلفن همراه *
پست الکترونیک *
آدرس محل سکونت *
شماره پیگیری روی فیش
*
لطفا در صورت داشتن همراه اطلاعات زیر را وارد کنید.
نام و نام خانوادگی همراه اول
نسبت همراه 1با شما
شماره پیگیری روی فیش همراه1
نام و نام خانوادگی همراه دوم
نسبت همراه 2با شما
شماره پیگیری روی فیش همراه2


دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences