آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1828 | کل بازدید : 628958 
چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
منو اصلی
 

اوست شفا دهنده

بخش " بهداشت سلامت جسمانی " دانشجویی که زیر نظر حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد، از مهر ماه سال  1395با تحت پوشش قرار دادن دانشجویان ورودی جدید  فعالیت خود را آغاز نمود .

لازم به ذکر است در بدو ورود، دانشجویان با " طرح پایش سلامت جسمانی " از طریق تکمیل فرمهای مربوطه، و تشکیل پرونده پزشکی برای هر دانشجو، اخذ سوابق بیماری از دانشجو به منظور ارزیابی سلامت و کشف بیماریهای احتمالی، در نهایت رفع نیاز های درمانی آنها اقدام به فرایندهای ضروری ذیل نمود

1جلب اعتماد وتقویت ارتباط اولیه پزشک با دانشجو به منظور ارتباط  مداوم در طی سالهای تحصیلی به صورت پزشک خانواده

2اجرای برنامه های آموزشی بهداشت و مراقبت های پزشکی مورد نیاز دانشجویان

3ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود با مجموعه امکانات مراکز بهداشت و درمان دانشگاه

4بیمار یابی و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیاز مند مراقبت های ویژه به منظور استفاده در مواقع فوریت های پزشکی جهت ارائه خدمات بهتر

5آنالیز اطلاعات به منظور تفکیک دانشجویان نیازمند به مراقبت های ویژه و پیگیری آنها

و همچنین این طرح پایش با همکاری دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد پرستاری مورد ارزیابی و اجراقرار گرفتند .

در ادامه دانشجویان ورودی که نیاز به پیگیری های بیشتر و تخصصی تر داشته اند، به مراکز درمانی دانشگاه ( باهماهنگی قبلی ) ارجاع داده شدند . ( ضمنا این فرایند برای سایر دانشجویان به منظور پایش سلامت جسمانی آنها به همین روال، انجام خواهد شد . )َ

دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences