صفحه اصلي > اردوی جهادی > فرم اردوی جهادی 
فرم اردوی جهادی
 
فرم ثبت نام کانون جهادی
نام : * نام خانوادگی : * نام پدر *
شماره شناسنامه * تاریخ تولد * محل تولد *
کد ملی * شماره تلفن ثابت * شماره تلفن همراه *
عنوان استاد دانشجو کارمند لطفا شماره دانشجویی و ترم را در صورتیکه دانشجو هستید تکمیل نمایید.
گروه آموزشی
( استاد یا دانشجو )
رشته تحصیلی * مقطع تحصیلی *
واحد محل خدمت
( کارمند)
شماره دانشجویی ترم
نوع همکاری آموزشی پژوهشی
درمانی اجرایی
میزان همکاری درهفته * میزان همکاری در ماه *

دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences