آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3521 | کل بازدید : 628898 
چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
منو اصلی
 

 اهداف :

* پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در دانشجويان، كارمندان و اعضاي هيات علمي.

* توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ سازي فعاليت هاي تربيت بدني و تفريحات سالم در بعد قهرماني جهت المپياد و در بعد خوابگاهي و ورزش كارمندي و همچنين تجهيز اماكن موجود و توسعه آن در برنامه چشم انداز.

2 - وظايف :

* توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در دانشجويان، كارمندان و اعضاي هيات علمي.

* ارتقاء سطح دانش علمي، فني و تخصصي كاركنان تربيت بدني.

* همگاني كردن ورزش در سطح دانشگاه و خوابگاهها.

* ارتقاء سطح ورزش قهرماني جهت كسب جايگاه برتر در المپيادهاي دانشجويي پسران و دختران.

* افزايش تعداد رشته هاي ورزشي دانشگاه در المپيادهاي ورزشي.

* تجهيز اماكن ورزشي موجود و افزايش بناهاي ورزشي در دانشگاه و خوابگاهها.

* ارتقاء سطح بودجه ورزشي دانشگاه در سطح ورزش همگاني و حرفه اي.

* بازرسي و نظارت در امور فني مربوط به ورزش دانشگاه و خوابگاهها.

* ايجاد بستري مناسب جهت برقراري ارتباط با دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيات علمي.

* گسترش برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحات سالم بعنوان اولويت اول در بين دانشجويان و دانشگاهيان.

* برگزاري كلاسهاي عمومي تربيت بدني 1 و 2

* برگزاري كلاسهاي تربيت بدني ويژه جهت افرادي كه قادر به ورزش و فعاليت بدني نمي باشند.

*توسعه رشته هاي ورزشي مختلف در تربيت بدني 2.

3 - چشم انداز :

* تجهيز تمامي اماكن ورزشي موجود اعم از سالن و زمين چمن با پيشرفته ترين وسايل موجود در بازار.

* توسعه اماكن ورزشي دانشگاه از 4141 متر مربع به5350 متر مربع تا سال1395.

* توسعه اماكن ورزشي خوابگاهي از 185 متر مربع به385 متر مربع تا سال 1395.

* توسعه زيرساخت هاي ورزشي در دانشگاه و خوابگاهها.

* افزايش مشاركت معاونت هاي مختلف در تصميم گيري و توسعه برنامه هاي ورزشي.

* ارتقاء ساختار تشكيلات تربيت بدني در دانشگاه.

* ارتقاء بودجه تخصيصي تربيت بدني دانشگاه از وزارت بهداشت.

* ارتقاء كيفيت و كميت ورزشهاي رقابتي و قهرماني دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيات علمي.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences