آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6236 | کل بازدید : 628871 
چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
منو اصلی
 

 

آيين‌نامه خوابگاه‌هاي دانشجويي

 فصل سوم

 

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

 

ماده 22- دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

                   تبصره: دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارايه نمايد.

ماده 23- دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره)، بيماري صعب العلاج / خاص دانشجو يا بستگان درجه يك وي، همسر سرباز، تعداد دانشجويان خانواده، دارندگان ممتاز آزمون سراسري در همان دانشگاه،‌ نفرات اول تا سوم آسيا و جهان و نفرات اول كشوري مسابقات يا المپيادهاي (علمي ،‌فرهنگي، هنري، ورزشي و قرآني)، فرزندان كاركنان دانشگاه و وزارت كه در دانشگاه‌ها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده  باشند به ترتيب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند .

ماده 24- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي‌نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمی باشند .

ماده25 دانشجويان سنواتي در كليه رشته ها، دانشجويان مقاطع phd و رزيدنتي، جابجايي، انتقالي، بورسيه سازمان‌هاي نظامي اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و ساير سازمان‌ها از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي‌باشند اما در صورت وجود ظرفيت‌ و امكانات و مقدورات با نظر كميته اسكان و اخذ هزينه هاي تمام شده ارايه خوابگاه بلا مانع است .

ماده 26- به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنين دانشجوياني كه به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصي تحصيلي، تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد

ماده 28- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها ميسر خواهد بود.

ماده 29-اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سکونت در خوابگاه ، بنا به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره امور خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان‌هايي كه  براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.

29-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها مي‌باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند مخالفت نمایند.

ماده 30- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر(حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي ) هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

ماده 32- در صورت وجود امكانات ، دانشجويان واجد شرايط مي‌توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال، دكتراي حرفه‌اي 14 نيمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

32- 1: كميته اسكان مي تواند در صورت کمبود ظرفيت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.

(لازم به ذكر است بر طبق مصوب كميته اسكان دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در صورت وجود امكانات، كليه دانشجويان ورودي سال 1392  از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 4 نيمسال، دكتراي حرفه‌اي 14 نيمسال مجاز به استفاده  از خوابگاه دانشجويي مي باشند.)

 

ماده 33- چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيين شده توسط اداره امور خوابگاه ها ، خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه ها و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود.

 

فصل چهارم

 

مقررات عمومي

 

ماده 34- همراه داشتن كارت عكس‌دار سكونت در خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهی ضروري مي باشد .

ماده 35- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي‌باشد.

 

دختران

پسران

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعداذان صبح

3ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

35-1 : دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد .

35-2: ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت، اردوها و فعاليتهاي آموزشي ـ تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارک بلامانع خواهد بود.

35-3: لازم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن ، با ذكر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رييس ( مسئول ) اداره خوابگاه ها برساند.

35-4: در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه ها ، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت غير موجه از خوابگاه ، كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو مطابق مقررات نسبت به ادامه سكونت يا لغو سكونت دانشجو در خوابگاه تصميم‌گيري خواهد نمود.

35-5 : درصورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالي در هر ترم ، مجوز سكونت وي در خوابگاه در آن نيمسال تحصيلي لغو خواهد شد و هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي دانشجو محاسبه خواهد شد.

 35-6: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنيت، در پايان زمان تعيين شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رؤيت دانشجويان حضور و غياب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را پس از بررسي و در صورت لزوم پيگيري از خانواده دانشجو ، به مقامات مافوق گزارش نمايد.

   ماده 36- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي‌توانند بعضي شبها فقط در منزل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمايند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تأييد ولي قانوني دانشجو رسيده باشد.

              تبصره: امضاي ولي يا سرپرست قانوني دانشجو در فرم خويشاوندان در بدو ورود به خوابگاه بايد ثبت محضري شده باشد.

 

36-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانشجو اعلام مي‌گردد.

36-2: مدت مسافرت  يا عدم حضور دانشجو  بايد قبلاً تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را كه به تأييد ولي (مراجعه به منزل پدري) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان) رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اينصورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتباً به اطلاع رييس (مسئول) اداره امور خوابگاه ها برساند.

36-3: سرپرست خوابگاه يا مسئول  امور خوابگاه ها  مي‌تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل ، حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ماده 37- با توجه به شأن دانشجو ، رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسلامي ، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مي‌نمايد ‌بايد در محدوده‌ قوانين و مقررات جاري كشور و بخشنامه ها و آئين نامه هاي مصوب باشد .

«تبصره»: ظاهر شدن با لباس‌ نامناسب و نامتعارف (تنگ، كوتاه، زيرپيراهن و ...) كه مغاير با آداب اسلامي، شئونات دانشجويي و عرف جامعه مي‌باشد به طوركلي در فضاهاي عمومي خوابگاه‌ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده 38- هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

             تبصره : هرگونه تغييريا تعويض قفل در اتاق ، تغيير و جابجايي اموال داخل اتاق يا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ياسرپرست خوابگاه ممنوع است .

ماده 39- استفاده از وسايلي نظير VCD، ويدئو و... و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده و كسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاه ها امكان‌پذير مي‌باشد.

             تبصره : نحوه استفاده از امكانات اينترنت در خوابگاه ها با توجه به شرايط و امكانات هر دانشگاه و بر اساس سياست هاي شوراي فرهنگي آن دانشگاه تعيين مي گردد . هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح اين سياست ها به عهده معاونت دانشجويي ، فرهنگي و واحد هاي تابعه آن مي باشد.

ماده 40- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه‌ شود ( از قبيل ايجاد سر و صدا، درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو ، تلويزيون ونواختن موسيقي و ...) ممنوع مي‌باشد.

ماده 41- رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاه هايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي‌باشند ، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

ماده 42- به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي ، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصويربرداري يا تلفن همراه داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است. 

            تبصره : با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دوربین و ... درخوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

ماده 43- اسراف و زياده روي در مصرف آب ، برق و گاز اشکال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايلي نظير: كتري برقي، سماور برقي، پلوپز، فريزر، هيتر، اضافه كردن لامپ‌هاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي‌اندازند، طبخ يا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوري لوازم مربوطه ، هزينه برق مصرفي اضافي وكليه خسارات احتمالي وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزي، تخريب موكت و ... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

تبصره 1: دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي مجاز، گازسوز و سامانه گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند.

       تبصره2 : رعايت بهداشت محیط و نظافت اتاق يا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود درآن(خصوصا يخچال) به عهده دانشجويان ساكن آن اتاق يا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور خوابگاه ها می باشد.

ماده 44- دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي لازم است مراتب را به صورت کتبي و شفاهي به  مسئول خوابگاه‌ اعلام نمايد. مسئوليت عدم اعلام نيازمندي‌ها يا دخالت مستقيم در امور تأسيساتي كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود به عهده ساكنان اتاق مي‌باشد.

ماده 45- سرپرستي خوابگاه هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي‌باشد.

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو بايد مراتب را به سرپرست شيفت خوابگاه كتبا ً گزارش ‌نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.

ماده 46- استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين نامه و دستورالعمل هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ماده 47- نگهداري ،توزيع،خريد و فروش و استفاده از ابزارآلات غيرقانوني از قبيل لوازم قمار، نوارها و CDهاي غيرمجاز،  اسلحه سرد و گرم، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني، مشروبات الكلي و مواد و داروهاي روان‌گردان، به طور كلي ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ماده 48- استفاده از ابزار آلات موسيقي در خوابگاه ها ممنوع مي باشد .

ماده 49- رييس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، در صورت لزوم و گزارش موارد مشكوك مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد ، ساك ، كيف ، چمدان و لوازم موجود شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

ماده 50- چنانكه دانشجويي برخلاف آيين‌نامه و مقررات رفتار نمايد ، هيچ‌يك از دانشجويان مجاز به برخورد لفظي يا فيزيكي با وي نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئولان مربوطه گزارش نمايند.

تبصره : هر گونه درگيري فيزيكي و لفظي ضمن انعکاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه‌ خواهد شد.

ماده 51- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي‌تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده كميته اسكان و شوراي انضباطي دانشگاه است.

ماده 53- ورود و اقامت افراد غيردانشجو تحت عنوان ميهمان ، معلم يا شاگرد خصوصي و ... در خوابگاه هاي دانشجويي ممنوع مي‌باشد.

53-1: اقامت دانشجوي غير ساکن در خوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي هاي ميزبان و دريافت مجوز کتبي از اداره امور خوابگاه ها به صورت محدود مجاز است.

53-2: در صورت وجود ضرورت و امكانات معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه در ارتباط با حضور كوتاه‌ مدت بستگان درجه يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم‌گيري خواهد نمود.

ماده 54- شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران :

54-1: ساعت ملاقات حداكثر تا پايان زمان تعيين ‌شده تردد در خوابگاه مي‌باشد.

54-2: در خوابگاه دختران ملاقات‌كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد و كارت شناسايي عكس‌دار معتبر و يا شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد و فرم مخصوص ملاقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضاء نمايد ، سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات‌كننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلاً در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق و در صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب را به رييس اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نمايد.

           (فرم مربوط به ملاقات‌كنندگان درابتداي ورود به خوابگاه حتماً بايد به تأييد اولياي دانشجو رسیده و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.)

54-3: در خوابگاه دختران لازم است ، همسر دانشجوي متأهل هنگام ملاقات ، شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد- كارت شناسايي كافي نيست- و سرپرست شيفت خوابگاه موظف است.مطابق مفاد ماده 51-2 این آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت نماید.

54-4: ملاقات در اتاق عمومي و يا محلي كه به همين‌منظور تعيين شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود .

ماده 55- ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط، توسط اداره خوابگاه ها تعيين و اعلام مي‌گردد.

ماده 56- كليه ساكنين خوابگاه ها اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه ها و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين‌نامه مي‌باشند و چنانچه فرد يا افرادي خلاف آن اقدامي نمايند موارد خلاف در مراجع ذيصلاح قانوني دانشگاه قابل پيگرد خواهد بود.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences